SONG SCORE
INTERNET RANKING
white wish
1123840pointsわっぷ ◆
2121131pointsおおいし☆ゆう ◆
3119531pointsSHIN ◆
4118706pointsFourny ◆
5117486pointsBRAVE_PHOENIX ◆
6117269points水城蒼司 ◆
7117153pointsデルトロ ◆
8113722pointsスリプル ◆
9107586pointsくえす ◆
10100643points広日向 ◆
  
1197804pointsうっぴー ◆
1294353points白河織 ◆
1391214pointsKin ◆
1491071pointsMASSY ◆
1588462pointsurzy ◆
1682077pointslemit ◆
1766044points結城 燐 ◆
1856480pointsMKVarana ◆
Your Points   
.