SONG SCORE
INTERNET RANKING
騎士と剣
142628pointsおおいし☆ゆう ◆
242628points広日向 ◆
342628pointsFourny ◆
442628pointsデルトロ ◆
542628pointsBRAVE_PHOENIX ◆
639579pointsニルゥ ◆
739019pointsKin ◆
838536pointsMASSY ◆
938536points水城蒼司 ◆
1034221pointsurzy ◆
  
1133515pointsうっぴー ◆
1231826pointslemit ◆
1318173pointsMKVarana ◆
Your Points   
.