SONG SCORE
INTERNET RANKING
Resonance
1139597pointsわっぷ
2138187pointsFourny
3137297pointsDERAILLEUR
4136558pointsおおいし☆ゆう
5135979pointsSHIN
6135698pointsパンダ君
7134598pointsBRAVE_PHOENIX
8130497pointsキュウ☆ry
9130346pointsくえす
10129947points謎の生き物
  
11121716pointsおてもと
12119633pointsアシュレイ
13119058pointsKin
14118835pointsESC
15117573pointsurzy
16112493pointsups
17106240pointsMASSY
18101306points__はる
1990065pointsレレニ
2089392pointsKin-H
  
2189238pointsESC
2282099pointsOSCAR LEE
2380195pointsホの字
2475490pointsSUIK
2572918pointsshin_gm
2658540pointsのぐち
2753064pointsみずえ
2851246pointsfirehooh
2941624pointsHAYAKAZE
3031287pointsKen1
  
Your Points   
2017/04/15 23:31:41.